Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Recepten

Herhalingsrecepten
Een herhalingsrecept kunt u tegenwoordig rechtstreeks bij de apotheek aanvragen. Via de receptenlijn 0514 – 533436 wordt u doorverbonden met de bestellijn van apotheek de Waag. Het gaat om recepten die u al eerder van uw huisarts voorgeschreven heeft gekregen. Voor nieuwe recepten dient u eerst een afspraak te maken met uw huisarts.

Medicatie besteld voor 12.00 uur ’s ochtends kan de volgende werkdag na 16.00 uur worden afgehaald bij de apotheek.

Bestellingen gedaan in het weekend kunnen maandag na 16.00 uur worden afgehaald bij de apotheek.

Andere recepten
Wanneer de huisarts u (nieuwe) medicijnen voorschrijft dan kunt u met het recept rechtstreeks naar de apotheek gaan, maar u kunt ook de assistente vragen het recept door te geven aan de apotheek. Dan liggen de medicijnen ‘s-middags na 16.00 uur voor u klaar.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met medewerkers van onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. 

U kunt een klacht op verschillende manieren bij ons bekend maken: persoonlijk bij de huisarts of een van de medewerkers van de praktijk, telefonisch, per mail of via het klachtenformulier op de website. Als u het klachtenformulier invult en verstuurt, ontvangt u een bevestiging van ontvangst van de praktijk. De praktijk kent een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en maximaal 6 weken de tijd neemt om uw klacht te behandelen en af te ronden. Dit gebeurt altijd in gezamenlijkheid met u en de betrokken medewerker(s).

Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld, dan is het belangrijk voor u te weten dat de praktijk is aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). U kunt zelf kosteloos contact opnemen met de SKGE voor het verder behandelen van uw klacht. Meer informatie over deze stichting vindt u op de website van SKGE.

Een klacht? Blijf er niet mee rondlopen!

 

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.

  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Corona vaccinatie

 

Geef jij ook toestemming voor het delen van je medische gegevens?

Waarom?
In het weekend met spoed naar de dokter of het ziekenhuis? Grote kans dat je dan niet bij je eigen dokter
komt, maar bij een vervanger. Die vervanger kent jouw medische geschiedenis niet.
En weet ook niet welke medicijnen je al gebruikt. Of dat je ergens allergisch voor
bent. Dan is het belangrijk dat je zorgverlener jouw medische gegevens kan bekijken. Maar dat kan alleen als je daar van
tevoren toestemming voor hebt gegeven.

Toestemming geven
Je kunt op 3 manieren toestemming geven:

 • Je geeft toestemming aan je (huis)arts of apotheek door het tegen hen te zeggen.
 • Je vult het formulier in deze folder in en geeft dit aan jouw (huis)arts of apotheek.
 • Je geeft via www.volgjezorg.nl toestemming. Op die website kun je
  ook zien of je al toestemming hebt gegeven en aan wie.

BELANGRIJK: als je bij meerdere zorgverleners komt, geef je per zorgverlener toestemming.

Hieronder het toestemmingsformulier. U kunt hem ingevuld afgeven bij de assistente of in onze postbus doen.

Toestemmingsformulier LSP

 


WID-registratie

Het is van groot belang dat iedereen staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Wanneer u bent ingeschreven bij huisartspraktijk LemmerRijn, is belangrijk dat deze inschrijving ook voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot identificatie.

Dit is vooral van belang omdat zorgverzekeraars namens u betalingen verrichten aan huisartsen. Het moet namelijk voor alle partijen duidelijk zijn waar iemand staat ingeschreven. Dit voorkomt problemen in het betalingsverkeer waar ook u als ingeschrevene last van zou kunnen krijgen.

Het kan zijn dat deze registratie bij u nog niet heeft plaatsgevonden. Wij zijn verplicht om van iedere (nieuw) ingeschreven patiënt een zogenaamde ‘WID’ registratie te doen. WID staat voor Wettelijke Identificatie.

De identificatie is ook nodig om gebruikt te kunnen maken van Mijngezondheid.net. Kunt u geen gebruik maken van het zorgportaal dan is de identificatie nog niet gedaan. Wij willen u vragen om hierover niet te bellen of aan de balie te komen. U kunt onderstaand formulier invullen in inleveren in de brievenbus in de wachtkamer. Er liggen ook formulier klaar in de wachtkamer.

WID identificatieformulier

Graag bellen, liever niet aan de balie

Wegens drukte willen wij u vragen om voor afspraken en andere vragen telefonisch contact met ons op te nemen en dit niet aan de balie te doen. U kunt uw vraag ook stellen via Mijngezondheid.net. Log in met uw digi-D en verstuur een bericht via de berichtenbox. Wij streven ernaar om alle berichten binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Tussen 16:00 en 17:00 is het mogelijk om verwijzingen en formulieren af te halen.


Keuzemenu

Met ingang van 20 december 2021 maken wij gebruik van een keuzemenu. Indien u ons belt voor een levensbedreigende situatie toets dan direct een 1. Belt u voor herhaalrecepten toets 2. Bent u een zorgverlener; huisarts, apotheker, assistente of verpleegkundige dan kunt u kiezen voor keuze 3. Belt u voor een vraag, een afspraak of voor het aanvragen van een visite dan wordt u automatisch doorverbonden met de assistente.


Patiëntenstop

Vanwege de toenemende werkdruk hebben wij moeten besluiten om onze praktijk te sluiten voor nieuwe patiënten. Inschrijven is alleen mogelijk wanneer gezinsleden al bij ons ingeschreven staan en u graag dezelfde huisarts wilt hebben. In dat geval kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.


Vaccinaties 2023

Griep en pneumokokken vaccinaties
Als u in aanmerking komt voor één of beide van deze vaccinaties ontvangt u eind oktober een schriftelijke uitnodiging van uw huisarts voor deze vaccinaties.

COVID-vaccinaties
Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging van de GGD per post. Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren ontvangt u geen brief, maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, via 0800-7070.

De GGD verzorgt de COVID-vaccinaties van mensen die zelfstandig wonen maar niet mobiel zijn, en personen in instellingen zonder eigen medische dienst. U kunt zich aanmelden via het landelijk nummer voor het maken van een thuisvaccinatie afspraak 0800-2077 (v.a. eind september). Er vindt dan een telefonische uitvraag plaats. De selectiecriteria zijn aangescherpt. Dit telefoonnummer staat ook vermeld in de uitnodigingsbrief die alle 60+-ers krijgen thuisgestuurd. Voor de 60- groep wordt dit meegenomen in het landelijke communicatietraject. Mensen die hiervoor bellen met het reguliere afsprakennummer worden doorgeschakeld naar het thuisvaccinatie-nummer: 0800-2077 (vanaf eind september)

Over de praktijk

Welkom op de website van huisartsenpraktijk LemmerRijn

LemmerRijn is een huisartsenpraktijk in Lemmer waarin 5 huisartsen samenwerken met 6 doktersassistentes,  een praktijkondersteuner en  2 praktijkondersteuners GGZ. Als team streven wij ernaar, om in samenspraak met u, een optimale en toegankelijke gezondheidszorg te bieden. Wij zijn gehuisvest in een modern praktijkpand met ruime onderzoeks- en behandelfaciliteiten. De praktijk is bovendien het hele jaar, dus ook tijdens de vakantieperiode, tijdens kantooruren geopend.

Sinds 2013 is huisartsenpraktijk Lemmerrijn NHG geaccrediteerd. Dit NHG-keurmerk betekent dat wij verantwoorde reguliere huisartsgeneeskundige zorg leveren, volgens de landelijke normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Het keurmerk laat zien dat wij waarde hechten aan kwaliteit en de beste zorg willen leveren.

Periodiek wordt getoetst of huisartsenpraktijk Lemmerrijn nog voldoet aan de vastgestelde normen en of de gestelde verbeterplannen worden gehaald. Zodoende hebben wij blijvende en continue aandacht voor de zorg aan u als patiënt en verbeteren die waar nodig.

Openingstijden

Medewerkers

Dhr. E.J. Breet
Huisarts

Werkt op dinsdag en vrijdag ochtend.

Mevr. J.J. Wielenga
Huisarts

Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Mevr. T. van der Zee
(waarnemend) huisarts

Werkt op maandag en vrijdag.

Mevr. I. van Anrooij
(Waarnemend) huisarts

Werkt op maandag en donderdag.

 

Dhr. W. Tieben
(waarnemend huisarts)

Werkt op woensdag en donderdag.

Mevr. J. Bijholt
(waarnemend) huisarts

Werkt op maandag en woensdag.

Gerlinde Luiten - Slump
Assistente
Dinie Vries - Bruining
Assistente
Melissa van der Meulen - Romberg
Assistente
Tjarda Jillings-de Boer
Assistente
Sonja Kruithof
Assistente

Vaste invaller.

Corine Brandsma
Praktijkverpleegkundige

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Mirjam van Eck - Verbaan
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op dinsdag.

Arjen Meinsma
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op woensdag.

Meer informatie

 • U kunt de praktijkfolder ook downloaden

  A. Koopmanstraat 3a
  8531 HC Lemmer
  Telefoon: 0514 – 56 49 00
  email: info@lemmerrijn.eu 

  Openingstijden: 08:00 – 17:00 uur

  Receptenlijn: 0514 – 53 34 36

  Avond- nacht en weekenddienst:
  Dokterswacht Friesland,
  Telefoon 0900 – 112 71 12

  Spoednummer: 0514 – 56 93 33 ( altijd bereikbaar overdag voor spoedgevallen, tussen 8 – 17 u )

  Bellen met de huisartsenpraktijk
  Op werkdagen is er altijd iemand aanwezig in de huisartsenpraktijk. Als u het nummer van de praktijk belt, krijgt u altijd de assistente aan de telefoon. Voor het maken van afspraken zijn vaste tijden waarop u kunt bellen. De telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden.

  De assistente
  De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen.

  Wanneer u belt om een afspraak te maken en het spreekuur zit vol, dan zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Als het echt dringend is, zal zij proberen toch nog dezelfde dag een afspraak voor u te maken. De assistente heeft genoeg ervaring en instructies van de arts om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

  Spreekuur huisartsenpraktijk LemmerRijn
  Van 08.00 tot 10:00 uur, 10:30 tot 11:30 en van 14:00 tot 15.00 uur

  Welk spreekuur?
  Elke ochtend en middag wordt er in de praktijk spreekuur gehouden. Normaal gesproken maakt u eerst een afspraak met de assistente en komt u naar dit spreekuur. Eenvoudige vragen kunnen vaak ook telefonisch beantwoord worden. U kunt dan gebruik maken van het telefonisch spreekuur en hoeft niet naar de praktijk te komen. Mocht u fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen dan kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

  Afspraak maken
  Tussen 08.00 en 10.00 uur

  Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen, werken we alleen op afspraak. Er zijn vaste tijden waarop u kunt bellen voor het maken van een afspraak voor het spreekuur of voor het aanvragen van een huisbezoek.

  Telefonisch spreekuur
  Het telefonische spreekuur loopt ook via de assistente. Zij noteert uw vraag of klacht en vertelt u wanneer u daarover door de huisarts wordt teruggebeld.

  EHBO
  Bij spoedeisende klachten of verwondingen hoeft u niet eerst een afspraak te maken. U kunt dan direct naar de praktijk komen. Als u van tevoren even belt, kan de huisarts rekening houden met uw komst.

  Huisbezoek
  Aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur

  Voor wie?
  Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente. Zij maakt een afspraak voor u in de agenda van de huisarts. Voor het aanvragen van huisbezoeken gelden vaste tijden. Houdt u daar alstublieft rekening mee.

  Liever in de praktijk
  Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

  Recepten

  Herhalingsrecepten
  Een herhalingsrecept kunt u tegenwoordig rechtstreeks bij de apotheek aanvragen. Via de receptenlijn 0514 – 533436 wordt u doorverbonden met de bestellijn van apotheek de Waag. Het gaat om recepten die u al eerder van uw huisarts voorgeschreven heeft gekregen. Voor nieuwe recepten dient u eerst een afspraak te maken met uw huisarts.

  Medicatie besteld voor 12.00 uur ’s ochtends kan de volgende werkdag na 16.00 uur worden afgehaald bij de apotheek.

  Bestellingen gedaan in het weekend kunnen maandag na 16.00 uur worden afgehaald bij de apotheek.

  Andere recepten
  Wanneer de huisarts u (nieuwe) medicijnen voorschrijft dan kunt u met het recept rechtstreeks naar de apotheek gaan, maar u kunt ook de assistente vragen het recept door te geven aan de apotheek. Dan liggen de medicijnen ’s middags na 16.00 uur voor u klaar.

  Assistentes
  Als u belt voor een afspraak krijgt u een van de assistentes aan de telefoon. De assistente heeft ook haar eigen spreekuren: tussen 10:30 en 11:30 uur en tussen 15:30 en 16.15 uur kunt u bij haar terecht voor bloeddruk meten, oren uitspuiten, wratten behandelen, hechtingen verwijderen en eenvoudig bloedonderzoek. Mocht de huisarts tijdens het spreekuur vinden dat er urine- of bloedonderzoek moet plaats vinden, dan zal de assistente proberen dat direct te doen zodat u niet hoeft te wachten.

  Praktijkondersteuner 
  Onze praktijkondersteuner in LemmerRijn is Corine Brandsma. De praktijkondersteuner werkt zelfstandig, maar vormt samen met de huisarts een team en zijn steeds in nauw overleg met elkaar. De praktijkondersteuner heeft o.a. als taak patiënten met een chronische aandoening zoals suikerziekte, hoge bloeddruk of COPD te begeleiden.  Ze heeft haar eigen spreekuur en bezoekt ook patiënten thuis. Ze neemt daarmee gedeeltelijk de taak van de huisarts over, maar doet dit gedegen en heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. U kunt met de de praktijkondersteuner  een afspraak maken via een van de assistentes.

  Spoedgevallen
  In een echt levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen. De mensen achter het landelijke noodnummer kunnen direct alle benodigde hulpdiensten inschakelen, zoals de politie, de brandweer en de ambulance. Niet voor niets geldt: 112 – daar red je levens mee!

  Huisartsenpraktijk LemmerRijn
  Overdag op werkdagen
  0514 – 569333

  Avond / weekend
  Dokterswacht Friesland
  0900 – 112 71 12

  Bij minder acute situaties belt u uw huisarts of na 17.00 uur, Dokterswacht Friesland. Het telefoonnummer van Dokterswacht Friesland is 0900 – 112 71 12.

  Urineonderzoek
  Vrouwen kunnen nog wel eens last hebben van een blaasontsteking. Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Zet uw urine voor 10.00 uur ’s ochtends in het daarvoor bestemde kastje, dan kunt u tussen 13.30 uur en 15.00 uur bellen voor de uitslag. Zet wel duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

  Medische verklaring
  Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om “een briefje van de dokter” vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts, op advies van de KNMG, niet afgeven, omdat uw eigen huisarts geen onafhankelijk oordeel kan geven. Mocht een vragende instantie toch medische informatie over u nodig hebben, dan kan de medisch adviseur van die instantie, uitsluitend met schriftelijke toestemming van u, informatie bij ons opvragen. In navolging van de Wet op Medische Privacy wordt zonder uw toestemming nooit informatie aan derden doorgegeven.

 • NHG praktijkaccreditering

  Sinds 2013 draagt LemmerRijn het accreditatielogo van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daarmee voldoet de praktijk aan de hoge kwaliteitsstandaarden van de NHG voor verantwoorde en toetsbare eerstelijnsgezondheidszorg.  

  Afgelopen juli heeft huisartsenpraktijk LemmerRijn weer de jaarlijkse audit gehad in het kader van  de Praktijkaccreditatie (kwaliteitswaarborg van de NHG-praktijkaccreditering). Ook dit jaar is de kwaliteit van zorg en de organisatie van de praktijk weer met een  voldoende beoordeeld.

 • Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de landelijke richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers. Op deze site vindt u algemene informatie die bedoeld is voor reizigers.

  Ga verder…

 • Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

  Vind een zorgaanbieder in Nederland

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent