« terug naar vorige pagina

Praktijk overname

Albert Koopmanstraat 3a

8351 HC Lemmer

0514-564900

www.lemmerrijn.eu

 

Lemmer,  April 2021

 

Aan: alle ingeschrevenen van huisartsenpraktijk LemmerRijn

 

Geachte heer, mevrouw,

Met  deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal veranderingen in de  praktijk.

Na een lange periode van afwezigheid heeft Dr. Frank Zoethout besloten zijn functie als huisarts en praktijkhouder binnen onze praktijk neer te leggen. Per 1 April wordt hij opgevolgd door mevr. dr. Juliette Wielenga.

Voor velen van u zal zij geen onbekende zijn, want vanaf 2018 is dr. Wielenga al als arts in de praktijk werkzaam.

Met haar krijgt u een ervaren en betrokken huisarts. Haar speciale interesse betreft de ouderenzorg en zij is tevens gespecialiseerd arts palliatieve zorgverlening.

Per 1 April staat u als patiënt ingeschreven op naam van de huisartsenpraktijk LemmerRijn, dus niet meer op naam van een individuele huisarts. Verder verandert er voor u niets.

U behoudt de vrije keuze om bij het maken van een afspraak aan te geven door welke huisarts u behandeld wilt worden. De zorgverzekeraars zijn reeds geïnformeerd over deze veranderingen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Dr. Thialda van der Zee en dr. Iris van Anrooy blijven als vaste waarnemend huisartsen aan de praktijk verbonden.

Ook zijn er 2 nieuwe doktersassistentes bij ons komen werken: Froukje Prins en Tjarda Jillings zijn het afgelopen jaar aan ons team toegevoegd.

Samen met onze trouwe krachten Dinie Bruining, Gerlinde Slump en Melissa Romberg vormen zij nu het assistententeam aan de telefoon, achter de balie en in de behandelkamer. Tijdens zwangerschapsverlof, bij ziekte en ook na  pensionering van Evelien Okma, werkt Sonja Kruithof regelmatig voor ons als invallend doktersassistente.

Marja Schuttenbelt richt zich als verpleegkundig specialist onveranderd op de complexe diabeteszorg, cardiovasculair risicomanagement en ouderenzorg.

Onze praktijkondersteuner Ietje Hofstra gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Haar taken in de ketenzorg diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement zullen tijdelijk worden overgenomen door Annelies Versteijnen.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de corona epidemie. U heeft kunnen merken dat  bezoek aan de praktijk noodgedwongen beperkt was en veel telefonisch moest worden afgehandeld of zelfs uitgesteld worden.

Ook heeft u vaak andere, nieuwe gezichten achter de balie gezien of door de afwezigheid van dr. Zoethout, een waarnemend arts in de spreekkamer getroffen.

Wij willen u bij deze bedanken voor uw begrip voor alle veranderingen en spreken onze waardering uit voor het door u in ons gestelde vertrouwen.

Vriendelijke groet, mede namens het gehele team,

Dr. Evert-Jan Breet